אולמות לגנרטורים

פרוייקט בתכנון ייצור והתקנה שלנו באנגולה שבאפריקה.
אולמות לגנרטורים בהם בוצעו רצפות בטון צפות נגד רעידות, משתיקי קול לכניסת ויציאת אויר, חיפוי קירות בולע וסגירת הגג בעזרת פנלים אקוסטים חוסמים.
האלמנטים השונים יוצרו במפעלנו באשדוד, נשלחו ליעד והורכבו במקום ע"י צוות מקצועי של חברת חנא בעזרת עובדים מקומיים.