תאים אקוסטיים למכונות

חדרים אקוסטים למכונות וחדרים שקטים למחלקת בקרת איכות.

חדרים מבוססי קונסטרוקציה שהובאו לאתר כקירות והורכבו במקום מסביב למכונות הקיימות.