חופות לגנרטורים KVA 2250

ארבע חופות אקוסטיות לגנרטורים גדולים בהספק 2250 KVA  

חופות "פעמון" מבוססי קונסטרוקציה, הכוללות מערכת סינון לאויר בכניסה לפני משתיק הקול, משתיק קול לצנור הפליטה, משתיק יציאת אויר ודלתות גישה מסביב לחופה.