אולמות אקוסטיים לייצור

חדרים אקוסטים לקו ייצור קרטון.
פרוייקט מורכב בהיקף גדול במיוחד, שכלל תכנון מורכב של קונסטרוקציות נושאות במפתחים גדולים, דלתות רבות משולבות בחלונות, ופתחים להכנסת חומר גלם.
הרכבת האלמנטים נעשתה בשטח מסביב למכונות, תוך כדי עבודת קו הייצור.
מערכת איוורור כולל מפוחים מושתקים.