מכולה 40 רגל להרצת מנועים

חדר להרצת מנועים מבוסס מכולה ימית באורך 40 רגל. מחופה מצידו הפנימי והחיצוני להגברת ההנחתה האקוסטית, משתיק קול כניסת איור על הגג ומשתיק יציאת אויר בתוך המכולה. חדר בקרה מובנה במכולה, דלתות אקוסטיות להכנסה והוצאה של המנועים הנבדקים.