תחנת שאיבה

פרויקט מורכב הכולל סגירה אקוסטית לאולם משאבות וחדר גנרטור, דלתות ומכסים אקוסטיים, חפוי קירות ומשתיקי קול.