פרגולה אקוסטית

פרגולה אקוסטית נועדה למנוע מעבר רעש לכיוון מסוים. הפרגולה בנויה משלבים של גופים בולעים וחוסמים המאפשרים מעבר אוויר בדומה לתריסים אקוסטים.

הפרגולה מתוכננת בהתאם לצורך ספציפי ויכולה להיות מותאמת למצב בשטח ולתנאים שונים בהתאם לצורך.