פרגולה אקוסטית - הרצליה הילס

פרגולה אקוסטית מתריסים בעובי 500 מ"מ מאופיינים ע"י מפל לחץ נמוך.

מבנה הפרגולה יוצר חסימת רעש לכיוון מגדל מגורים ומאפשר מעבר אויר חופשי.