מסתור אקוסטי למעבה

מתבסס על מבנה דומה לתריס האקוסטי.

בעל גופים ישרים במרווחים גדולים אשר יוצרים מפל לחץ נמוך ולא מפריעים לפעילות המעבה.