קירות מיסוך אקוסטים

קיר אקוסטי הינו קיר מיסוך רעש המורכב מפנלים אקוסטים מודולרים המורכבים זה לצד זה על גבי קונסטרוקציה מתאימה.

הפנלים הינם גופים אקוסטיים, המיועדים למניעת מעבר רעש דרכם כאשר הדופן הפונה לכיוון מקור הרעש כוללת פחים מנוקבים המגינים על צמר סלעים למניעת החזרים והגברת הרעש.

קירות המיסוך מסופקים בכושר בידוד משתנה ובמידות בהתאם לדרישות.  קירות המיסוך האקוסטים מתוצרת ח.נ.א מיוצרים מפחים מגולוונים וצבועים בצבע אפוקסי עמיד UV לשיפור עמידותם בתנאי חוץ.