חופת פעמון

חופת פעמון - חופה זו מקובעת אל משטח הבטון עצמו, ומהווה חיץ בין מקור הרעש כלפי חוץ. החלק הפנימי של החופה בנוי פנלים בולעים, אשר מגדילים את כושר הספיגה של דופן החופה.