משתיק קול עגול - ללא ליבה

משתיקי קול עגולים הינם משתיקים צילינדריים אשר בנויים מחומרים בולעי רעש בדפנותיהם ומסייעם בהפחתת רעש נישא באויר שעובר דרך תעלה,  צנרת או בצמוד למפוחים ציריים.

קיימים שני סוגים של משתיקי קול עגולים. עם ליבה וללא ליבה. תוספת של ליבה במרכז משתיק קול עגול מוסיפה ומשפרת משמעותית את רמת הנחתת הרעש באויר שעובר דרך המשתיק

המשתיקים מתוצרת חב' חנא נבדקו ונמצאו עומדים בטמפ' של  400OC במשך שעתיים

 

עבור משתיקים המיועדים להתקנה בצמוד למפוח יסופקו המשתיקים עם אומים שקועים בפלנג' המשתיק מותאמים למיקום הקדחים בפלנג' המפוח.

דגם

D mm

B mm

SOUND ATTENUATION FOR L = 1D

 Vs. FREQUENCY (dB)

SOUND ATTENUATION FOR L = 2D

 Vs. FREQUENCY (dB)

8K

4K

2K

1K

500

250

125

63

8K

4K

2K

1K

500

250

125

63

RDS-NP-315

315

465

6

6

11

13

9

6

5

2

9

10

16

17

14

9

7

3

RDS-NP-400

400

550

6

6

11

13

9

6

5

2

9

10

16

17

14

9

7

3

RDS-NP-500

500

650

6

6

11

13

9

6

5

2

9

10

16

17

14

9

7

3

RDS-NP-560

560

710

6

6

11

13

9

6

5

2

9

10

16

17

14

9

7

3

RDS-NP-630

630

780

7

8

10

15

13

8

6

3

9

11

14

18

17

11

8

5

RDS-NP-710

710

860

7

8

10

15

13

8

6

3

9

11

14

18

17

11

8

5

RDS-NP-800

800

950

7

8

10

15

13

8

6

3

9

11

14

18

17

11

8

5

RDS-NP-900

900

1050

7

8

10

15

13

8

6

3

9

11

14

18

17

11

8

5

RDS-NP-1000

1000

1150

7

8

10

15

13

8

6

3

9

11

14

18

17

11

8

5