משתיק קול עגול - עם ליבה

משתיקי קול עגולים הינם משתיקים צילינדריים אשר בנויים מחומרים בולעי רעש בדפנותיהם ומסייעם בהפחתת רעש נישא באויר שעובר דרך תעלה,  צנרת או בצמוד למפוחים ציריים.

קיימים שני סוגים של משתיקי קול עגולים. עם ליבה וללא ליבה. תוספת של ליבה במרכז משתיק קול עגול מוסיפה ומשפרת משמעותית את רמת הנחתת הרעש באויר שעובר דרך המשתיק

המשתיקים מתוצרת חב' חנא נבדקו ונמצאו עומדים בטמפ' של  400OC במשך שעתיים

עבור משתיקים המיועדים להתקנה בצמוד למפוח יסופקו המשתיקים עם אומים שקועים בפלנג' המשתיק מותאמים למיקום הקדחים בפלנג' המפוח