פרוייקט שהושלם לאחרונה:

Canopy-1500 HP engine

A canopy for a 1500 HP diesel engine designed to enable easy access for maintenance using acoustic louvers for air inlet, and to save space.

ח.נ.א סגירה אקוסטית