מסתור מזגנים

באתרים שבהם מעבה המזגנים מותקן במרפסת השירות ישנו צורך בהפחתת רעש המזגן המגיע לדירות הסמוכות.

מסתור המזגנים בנוי ממסגרת היקפית ומגופי בליעה אלכסוניים המאפשרים מעבר אוויר למזגן והנחתה אקוסטית של רעש המזגן.

ניתן להתקין את המסתור האקוסטי כך שגופי הבליעה האלכסוניים יאפשרו הנחתה משופרת לכיוון הרצוי.

את גופי הבליעה האלכסוניים אפשר להרכיב אופקית או אנכית, בהתאם לדרישה.

המערכת בנויה משילוב של פחים מגולוונים וחומרי בליעה ומתאימה לעמידה בתנאי חוץ.

ניתן לצבוע את הפרגולה בצבע עמיד UV בגוון נבחר.

מסתור אקוסטי למעבה

מסתור זה בעל מבנה דומה לזה של התריס האקוסטי .הוא בעל גופים ישרים הנתונים במרווחים גדולים אשר יוצרים מפל לחץ נמוך ולא מפריעים לפעילות המעבה.

    פרויקטים

    השתקת מערכות מיזוג ומכונות בבניין יוקרה בתל אביב מספקות שקט לשכנים- יצירתיות וייצור מותאם אישית למידות הפרויקט המורכב והייחודי
    הפחתת רעש משמעותית יחד עם נגישות נוחה המאפשרת המשך פעילות שוטפת ללא פגיעה תפעולית.
    מתקן לחקר שינה המגדיר מחדש מצוינות אקוסטית
    דלתות, חלונות ומערכות אקוסטיות מתקדמות מגדירות מחדש מתקני הרצת מנועים