פרוייקט שהושלם לאחרונה:

Mobile Audio-Metric Chambers