אגזוזים

משתיקי אגזוזים מיועדים לטיפול בגזי הפליטה מגנרטורים ומדחסים, עקב הטמפרטורה והעומס הגדול על מערך משתיק קול, מסופקים משתיקים מדגם אגזוזים.

האגזוזים מתוכננים לעמידה בטמפרטורות גבוהות והם בנויים מעיקרם כמערך של תאים, צינורות מנוקבים בהם האויר זורם וחומרי בליעה עמידים בטמפרטורות גבוהות.

 קיימים שלושה דגמים עיקריים:

1. אגזוז ראשוני (ריאקטיבי) מדגם ES - אגזוז זה בנוי ממערך של חדרים וצינורות מנוקבים המקשרים בינייהם. מבנה זה מאפשר הנחתת הרעש בעיקר בתחום התדרים הנמוכים והבינוניים.

2. אגזוז משני (אבזורבי) מדגם ADS - אגזוז זה בנוי מצינור מרכזי מנוקב ובהיקפו צמר סלעים. מבנה זה מאפשר הנחתת הרעש בעיקר בתחום התדרים הגבוהים.

3. אגזוז משולב מדגם ESD - חב' חנא פיתחה משתיק/אגזוז המשלב בתוכו את הטכנולוגיה של שני הדגמים הריאקטיבי ואבזורבי במעטפת משותפת. אגזוז זה מטפל בהנחתת הרעש בכל תחום התדרים. יתרונו הגדול הינו בחסכון במיקום ובפישוט ההתקנה עקב ביטול הצורך בהתקנת זוג אגזוזים בטור.

לקבלת טיפול איכותי בכל תחום התדרים נדרש להתקין אגזוז ראשוני ריאקטיבי ובטור אליו אגזוז משני אבזורבי. לחלופין ניתן להתקין אגזוז משולב מתוצרתנו ובכך להבטיח טיפול מקיף בהשתקה

האגזוזים מסופקים עם אוגנים לחיבור פשוט וצבועים בצבע מיוחד עמיד בחום.

מוצרים

משתיק קול לאגזוז משולב
משתיק קול משני לאגזוז
משתיק קול ראשוני לאגזוז
משתיק לאגזוז ראשוני